top of page
Asset 2.png

Smartport

SmartPort vormt een neutraal kennisplatform, stimuleert allianties, financiert wetenschappelijk innovatief onderzoek en zorgt voor openbare kennis disseminatie. Doel is het versnellen van innovaties in de Rotterdamse haven.

Als kennisplatform is communicatie en kennisoverdracht essentieel voor SmartPort. Dit is dan ook waar QuickVision een belangrijke rol in speelt. Met explainers waarin de medewerkers van SmartPort een rol spelen, zorgen wij dat de globale conclusies uit ingewikkelde onderzoeken en rapporten met de wereld kunnen worden gedeeld.

GridMaster

Het consortium Gridmaster bestaande uit TenneT, Gasunie, Stedin, Provincie Zuid-Holland, Port of Rotterdam, Gemeente Rotterdam, SIemens, TU Delft, Quintel Intelligence, TNO, SmartPort Rotterdam

SmartPort 5 Jaar

bottom of page